กดเสาเข็มเสริมรากฐาน

การเสริมเสาเข็มและการเสริมฐานราก ด้วยเสาเข็ม Micro Pile ด้วยวิธี underpin
เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับงานแก้ไขบ้านทรุด บ้านเอียง อาคารทรุด อาคารเอียง ยกอาคาร ยกบ้าน ดีดบ้าน หรือต้องการเพิ่มจำนวนชั้นของอาคาร ตึกการเสริมเสาเข็มเหล็กกลมกลวง หรือที่เรียกว่า Micro pile เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ปิด มีพื้นที่ทำงานน้อย การทำงานลำบาก มีความจำเป็นในการใช้เวลาในการแก้ไขน้อย  และเหมาะกับการแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง

ลักษณะของเสาเข็มเหล็กกลมกลวง Micro pile
เสาเข็มเหล็กกลมกลวง ทำจากเสาเข็มเหล็กท่อนมีความยาวประมาณ 1 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4” จนถึง 12”  เสาเข็มเเต่ละท่อนจะประกอบกันโดยการเชื่อม เมื่อได้ทำการกดเสาเข็มจนถึงระดับความลึกที่ต้องการแล้ว ก็จะเทคอนกรีตลงในเสาเข็มเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มเพื่อทำให้เสาเข็มทรงรูปร่างขึ้น

 

 

วิธีการทำงาน

    1. กำหนดตำแหน่งที่จะกดเสาเข็มที่จะทำการเสริมกำลัง  ขุดดินเปิดพื้นที่ให้เหมาะกับการทำงาน โดยปกติความกว้างจะขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าใช้เสาเข็มกี่ต้น ระยะห่างกันเท่าใด ในส่วนความลึกปกติจะขุดประมาณ1.50 - 2.00 เมตร ต่อ 1 ฐาน

    2. ติดตั้งเสาเข็มเพื่อเสริมกำลัง สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธีการตอกด้วยปั้นจั่นขนาดเล็ก และวิธีการกดด้วยเครื่องกดไฮดรอลิค  โดยการกดเสาเข็มนั้นจะยาว 1 เมตร มีการเชื่อมต่อแต่ละท่อนด้วยการเชื่อมไฟฟ้า จำนวนท่อนเสาเข็มที่กดจะได้มาจากการออกแบบ ซึ่งจะกดเสริมเข็มจนกระทั่งได้น้ำหนักบรรทุกตามที่ได้ออกแบบไว้

    3. การเทคอนกรีตลงในรูของเสาเข็มเหล็กกลมกลวงตลอดความยาวเสาเข็ม  เพื่อทำให้เสาเข็มทรงรูปร่าง

 

ขั้นตอนการทำงาน 

 

1. สกัดพื้นคอนกรีตขุดเจาะบริเวณที่จะกดเข็ม Micropile  ลึกลงไปใต้คานคอดิน 1.50 เมตร กว้าง 80 ซม. X 80 ซม.

 

2. ทำการกดท่อเข็ม Micropile ยาว 1 เมตร มีตั้งแต่ขนาดหน้ากว้าง 6-12 นิ้ว ตามขนาดที่ลูกค้าเลือก  หนา 3.2 -4 มม. กดลงไปทีละท่อน แล้วทำการเชื่อมต่อหัวเข็ม กดลงไปจนถึงดินดาน (กดจนกว่าจะกดไม่ลง)

 

3. จากนั้นทำการใส่เหล็กตะแกรงไส้ในเสาเข็มจำนวน 2 เส้น ใช้เหล็กกลม 9 มม.เต็มเหล็กปลอกใช้เหล็กกลม 6 มม. ระยะห่างปลอกเสาเข็ม 20 ซม. แล้วกรอกคอนกรีดจนเต็มท่อเข็มเหล็ก 

 

4. จากนั้นทำฟรุตติ้งทับบนหัวเข็ม Micropile ขนาดฟตติ้งกว้าง 60 ซม. x ยาว 60 ซม. X หนา 30 ซม. ขนาดฟุตติ้งเหล็ก ใช้เหล็กข้ออ้อย 12 มม.เต็มจำนวน 8 เส้น

 

5.เมื่อฟุตติ้งแห้งเซ็ทตัว จึงทำการปลดถอดปลอกเครื่องมือเข็มกดเข็มออกจากบ้าน และนำดินที่ขุดขึ้นมาจากการทำงานไปถมกลบคืนให้เรียบร้อย และผูกสานเหล็กเทพื้นคอนกรีตที่ขุดเจาะในการทำงานคืนให้ ถือเป็นการสิ้นสุดในการจ้างครั้งนี้

  • หมายเหตุ
  • ราคาที่เสนอข้างบนนี้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานผู้รับจ้างเป็นฝ่ายจัดหามาเอง 
  • 2. การรับน้ำหนักเสาเข็ม Micropile ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 20 - 25 Ton./ต้น
  • 3. การรับน้ำหนักเสาเข็ม Micropile ขนาดหน้ากว้าง 8 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 30 - 35 Ton./ต้น

 

 


   

Powered by MakeWebEasy.com